Sashimi (9 pcs)

 

gallery/SA1

SA1         8.50 €

Saumon

gallery/SA2

SA2         9.50 €

Thon

gallery/SA3

SA3         8.50 €

Daurade

gallery/SA4

SA4         8.50 €

Maquereau

gallery/SA5

SA5         11.50 €

Assortis

Sushi (2 pcs)

 

gallery/SU1

SU1         4.00 €

Saumon

gallery/SU2

SU2         4.50 €

Thon

gallery/SU3

SU3         4.00 €

Daurade

gallery/SU4

SU4         4.00 €

Maquereau

gallery/SU5

SU5         4.00 €

Crevette

gallery/SU6

SU6         5.00 €

Anguille

gallery/SU7

SU7         4.50 €

Saumon cheese

gallery/SU8

SU8         4.50 €

Saumon avocat

gallery/SU9

SU9         4.00 €

Avocat

gallery/SU10

SU10         5.00 €

Tartare saumon

gallery/SU11

SU11         5.00 €

Tartare thon cuit

PRINTEMPS ROLL (6 pcs)

 

gallery/P1

P1         6.00 €

Saumon avocat

gallery/P2

P2         6.50 €

Thon avocat

gallery/P3

P3         6.50 €

Thon cuit mayo avocat

gallery/P4

P4         6.00 €

Saumon fromage

gallery/P5

P5         6.00 €

Avocat fromage

gallery/P6

P6         6.00 €

Concombre fromage

gallery/P6

P7         6.00 €

Concombre avocat

gallery/P8

P8         6.50 €

Tempura crevette

gallery/P9

P9         6.50 €

Crevette avocat

gallery/P10

P10         6.50 €

Surimi avocat

SAUMON ROLL (6 pcs)

 

gallery/fromage

SR1         6.50 €

Fromage

gallery/avocat

SR2         6.50 €

Avocat

gallery/CONCOMBRE

SR3         6.50 €

Concombre

gallery/saumon

SR4         6.50 €

Saumon

gallery/avocat

SR5         7.00 €

Avocat fromage

MAKI (6 pcs)

 

gallery/MA1

MA1         4.00 €

Saumon

gallery/MA2

MA2         4.50 €

Thon

gallery/MA3

MA3         4.50 €

Thon cuit mayo

gallery/MA4

MA4         4.00 €

Fromage

gallery/MA5

MA5         4.00 €

Avocat

gallery/MA6

MA6         4.00 €

Concombre

gallery/MA7

MA7         5.50 €

Avocat crevette

MA8         5.50 €

Saumon avocat

gallery/MA5

MA9         5.50 €

Avocat cheese

gallery/MA10

MA10         5.50 €

Saumon cheese

gallery/MA11

MA11         10.80 €

Futomaki (8pcs)

gallery/MA12

MA12         12.00 €

Futo california (8 pcs)

TÉMAKI (1 pcs)

 

gallery/TE1

TE1         4.50 €

Saumon avocat

gallery/TE2

TE2         5.00 €

Thon avocat

gallery/TE3

TE3         4.50 €

Surimi avocat

gallery/TE4

TE4         5.00 €

Crevette avocat

gallery/TE5

TE5         5.50 €

Anguille avocat

California (6 pcs)

 

gallery/CA1

CA1         6.00 €

Saumon avocat

gallery/CA2

CA2         6.00 €

Thon avocat

gallery/CA3

CA3         6.00 €

Surimi avocat

gallery/CA4

CA4         6.00 €

Fromage avocat

gallery/CA5

CA5         6.00 €

Concombre avocat

gallery/CA6

CA6         6.00 €

Saumon fromage

gallery/CA7

CA7         6.50 €

Tempura crevette

gallery/CA8

CA8         6.50 €

Thon cuit mayo avocat

gallery/CA3

CA9         6.50 €

Crevette avocat

gallery/CA10

CA10         6.50 €

Rainbow

gallery/CA11

CA11         6.50 €

Massago

gallery/CA12

CA12         6.50 €

Croustillant (oignons frits)

gallery/CA13

CA13         6.50 €

Poudre piment mayo saumon avocat

NeIGE ROLL (6 pcs)

 

gallery/N1

N1         4.00 €

Saumon

gallery/N2

N2         4.50 €

Thon

gallery/N3

N3         4.50 €

Thon cuit

gallery/N4

N4         4.00 €

Fromage

gallery/N5

N5        4.00 €

avocat

gallery/N5

N5         4.00 €

Concombre 

SOJA ROLL (6 pcs)

 

gallery/SO1

SO1        4.50 €

Saumon

gallery/SO2

SO2         4.50 €

Thon

gallery/SO3

SO3         4.50 €

Thon cuit

gallery/SO4

SO4         4.50 €

Fromage

gallery/SO5

SO5        4.50 €

avocat

gallery/SO5

SO5        4.50 €

Concombre 

YAKITORI (2 pcs)

 

gallery/Y1

Y1        4.50 €

Saumon

gallery/Y2

Y2         5.00 €

Thon

gallery/Y3

Y3         5.50 €

Gambas

gallery/Y4

Y4         4.00 €

Poulet

gallery/Y5

Y5        4.00 €

Boulettes de poulet

gallery/Y6

Y6         4.00 €

Boeuf

gallery/Y7

Y7         4.20 €

Boeuf au fromage

gallery/Y8

Y8         4.00 €

Champignon